RUST REMOVER 28

RUST REMOVER 28

Pehmetoimeline rooste ja lubjaladestuse eemaldaja.

Ohutu tundlikele metallidele.

Kirjeldus

Kerge rooste ja katlakivi eemaldaja.

Rust Remover 28 on segu kergetest orgaanilistest hapetest ja korrosiooni
inhibiitoritest, mille eesmärk on rooste, korrosiooni ja katlakiviladestuse eemaldamine tundlikelt komponentidelt ja torustikest.

Omadused:
• Kontsentreeritud aine, sisaldab 26% w/w sidrunhapet.
• Ei sisalda mineraalhappeid.
• Kerged orgaanilised happed ja korrosiooni inhibiitorid vähendavad kahju mõju tundlikele metallidele katlakivi ja rooste eemaldamise käigus.
• Vähene lõhna ei tekita happeaurusid ja seetõttu sobib ideaalselt toiduainete töötlemise seadmete pesuks.
• Tänu vähesele vahutavusele on ideaalne katlakivi eemaldamiseks torustikest ja süsteemisiseseks puhastuseks.
• Eemaldab rooste ja oksiidiladestuse mustade ja värviliste metallide pinnalt.

Kasutuskohad:
• Rooste ja oksiidide eemaldamine tundlikelt masinatelt ja seadmetelt.
• Katlad, soojusvahetid, kondensaatorid ja torustik.
• Katlakivi eemaldamine nõudepesumasinatest, klaasipesuritest ja survepesuritest.
• CIP puhastamiseks toiduainetööstuses.

Kasutusjuhend:
Rust Remover 28 kasutatakse tavaliselt lahjendatult kuni 1:4 veega. Kui kasutatakse katlakivieemaldusprogrammi suletud süsteemis, tagada süsteemi ventileerimine surve suurenemise vältimiseks süsteemis.
Lisada lahus torustikku, mahutisse või süsteemi ning lasta seista kuni 20 minutit.
Loputada põhjalikult puhta veega.
Suuremahulise katlakivi eemaldamise korral kiirendab aine tsirulatsioon süsteemis töötlemise ja katlakivi eemaldamise protsessi.
Uputusmeetodil rooste eemaldamiseks komponentidelt kasutada lahjendusvahekorda 1: 4 ja võimaldavad ainel mõjuda mitme tunni jooksul, et tungida roostekihti ja vabastada rooste.

Märkus: mõned sulamid võivad olla tundlikud happele. Kontrollige alati
materjali ühilduvust enne täiemahulist töötlemist. Pärast töötlemist loputada põhjalikult. Komponentide kaitseks korrodeerumise vastu, kasutage vajdusel Arrow Shield ́i.

TEHNILISED ANDMED
Vorm: vedelik
Värvus: kahvatukollane
Lõhn: Peaaegu lõhnatu
TIHEDUS: 1.12
pH-väärtus (konts.): ca 2,0
LAHUSTUVUS: Vees lahustuv
SÜTTIVUS: mittesüttiv
PAKEND: 20 liitrit
KÄSITSEMINE Vältida loksumist, sattumist nahale ja silma.

Ettevaatusabinõud ladustamisel:
Hoidke püstises konteineris,eemal käidavatest kohtadest, et vältida juhuslikku kahju. Hoidke vahemikus 0 ja 40 ° C.

TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS:
Ohutuskaart