BRITOX PLUS

BRITOX PLUS

Tugev lubjajälgede (katlakivi), tsemendi ja rooste eemaldaja.

Kirjeldus

BRITOXPLUS
Tugev lubjajälgede(katlakivi), tsemendi ja rooste eemaldaja.

Iseloomustus:
Arrow ́i Britox plus on segu hapetest ja korrosioonivastastest inhibiitoritest, mis on võimeline lahendama mitmeid tööstuses ette tulevaid raskeid probleeme nagu katlakivi, rooste ja tsemendijääkide eemaldamine.

Kasutusmeetod:
Kõige effektiivsem ja kiirem kasutusmeetod on puhastatavate osade hoidmine reservuaaris BRITOXPLUS lahusega nende täieliku puhastumiseni, aga BRITOXPLUS ́i võib kasutada ka betooni ja lubjajälgede eemaldamiseks segumasinatelt ja ehitusmaterjalide tehaste seadmetest. Samuti võib kasutada BRITOXPLUS ́i katlakivi eemaldamiseks tööstuslikest kateldest.

Kasutamine:
Uputusmeetod mahutis:
Mahuti-Mahuti peab olema valmistatud tugevast polüpropüleenist ja tugevus tagamiseks ümbritsetud metallist raamiga.See väldib mterjali venimist ja kuju muutumist vedeliku raskuse mõjul.

 • Mahuti peab paiknema hästiventileeritud alal.
 • Mahuti ei saa paikneda piiratud juurdepääsuga alal ja eemal olulistest seadmetest ja sõlmedest, et vältida pritsmete ja aurudega kahjustumist.
 • Mahuti peab paiknema võimalikult kanalisatsioonisõlm lähedal, et avarii korral oleks võimalik ained juhtida äravoolu.

Kasutades puhastuseks mahutit, tuleb kõigepealt täita mahuti vajaliku koguse veega ja seejärel lisada sobiv kogus BRITOXPLUS ́i. Tavaolukorras on lahjendusvahekord 1:10,
rasketes tingimustes võib kasutada ainet vahekorras 1:2-1:4. Valmis segu tase peab jääma vähemalt 15 cm alla mahuti peakaane tasapinda. See tagab, et lained ja pritsmed, mis tekivad töö käigus pole ohtlikud operaatorile.
Kuna töö käigus aine reageerib keemiliselt ja tema töövõime väheneb, tuleb iga 2 päeva töö järel värkendada segu valmissegust 1/10 osa BRITOXPLUS ́ga. Peale puhastusprotsessi lõppu tuleb puhastatud osad hoolikalt loputada mageda veega voolava vee all. Voolava vee puudumisel võib kasutada ka spetsiaalset loputusmahutit, mis peab paiknema vähemalt 1,2 m kaugusel.Sõltuvalt puhastatavate osade suurusest ja omadustest, võib uputamisel kasutada ka korvi. Korv peab sel juhul olema plastist või traatosad kaetud plastiga.

Kivi- ja tellisepindade puhastamiseks mördijälgedest:

 1. Niisutada veega põhjalikult puhastatavad pinnad vältidest ülemäärast märgumist.
 2. Kasutage kemikaalikindlat kõva harja või pihustit(Arrow T12).Sõltuvalt pinna määrduvuse east ja tõsidusest kasutage ainet lahjendatunavahekorras kuni 1:3.
 3. Kanda ainet pinnale alt ülespoole
 4. Laske mõjuda mitu minutit ja seejärel hoolikalt küürides eemaldage mustus.
 5. Loputage ja vajadusel küürige kuni mustuse täieliku eemaldamiseni.

Hea tulemuse tunnuseks on Britox ́i vahujälgede puudumine puhastatud pinnal.Võib kasutada ka survepesurit.

Märkused:

 • Et vältida spetsiifiliste telliste kahjustamist, on soovitav testida ainet väikesel pinnal. Lõpliku hinnangu andmiseks peab pin olema täielikult kuivanud.
 • Dekoratiiv- ja värvitud telliste värvikindlus peab olema testitud enne kasutamist.
 • Talvekuudel kasutamisel peab jälgima, et Britox ei külmuks puhastatavale pinnale ja pragudesse.
 • Selleks on vajalik hoolikas loputamine.
 • Lahjendamisel segada hapet vette.

Põrandapindade puhastamine:
Tsementpõrandate puhastamiseks määrdumi- ja roostejälgedest võib Britox ́t kasutada lahjendatuna vahekorras kuni 1:10. Kanda pinnale harja või pihustiga ja lasta mõjuda 5-10 min.jooksul. Loputada voolava veega reovee kanalisatsiooni.
Tööstusruumide põrandate puhastamisel on soovitav teha seda korraga väikesel pinnal. Võib osutuda vajalikuks korrata puhastust kuna soojuse mõjul võivad õlijäägid betooni pooridest 2-3 päeva järel pinnale tõusta. Tähtis on teostada puhastust ka enne pinna värvimist või muul moel töötlemist.

Lubja-ja roostejälgede eemaldamine:
Lahjendusvahekord 1:10. Mahutina võib kasutada polüpropüleenist mahutit.
Mahuti-Mahuti peab olema valmistatud tugevast polüpropüleenist ja tugevus tagamiseks ümbritsetud metallist raamiga.See väldib mterjali venimist ja kuju muutumist vedeliku raskuse mõjul.

 • Mahuti peab paiknema hästiventileeritud alal.
 • Mahuti ei saa paikneda piiratud juurdepääsuga alal ja eemal olulistest seadmetest ja sõlmedest, et vältida pritsmete ja aurudega kahjustumist.
 • Mahuti peab paiknema võimalikult kanalisatsioonisõlm lähedal, et avarii korral oleks võimalik ained juhtida äravoolu.

Transpordivahendite puhastamine:
Tsemenditolmu ja mustuse eemaldamiseks niisutada pinnad Beritox ́ga lahjendatuna vahekorras 1:5. Kasutada pihustit T12. Lasta mõjuda mõne minuti jooksul vältides kuivamist. Loputada hoolikalt voolava veega või kasutada survepesurit.

Võib põhjustada ärritust silmades ja nahal.

NB! Kaitsevahendid:
KAITSEKINDAD: Kasutada, kui on otsese või pikaajalise kontakti võimalus.
KAITSEPRILLID: Kasutage, kui on oht, et aine võib silma sattuda.

Ohutuskaart