CHEM-WELD 5000

CHEM-WELD 5000

Elektrood igat sorti metallide lõikamiseks, faasimiseks ja augustamiseks.

Kirjeldus

CHEM-WELD 5000 DC/AC

Spetsiaalselt arendatud elektrood igat sorti metallide lõikamiseks, faasimiseks ja augustamiseks. Специальный электрод для разделки, резки и прорезания дырок.

  • Eriline kattekiht kaitseb seda ülekuumenemise eest Специальная покрытие защищает от перегрева
  • Tekitab tugeva ja väga kiirelt sulatava kaare Образует мощную и быстро резущую дугу
  • Spetsiaalne elektrood igas asendis keevitamiseks Специальный электрод для работы со всех положении
  • Ei nõua erilisi oskusi, juhitakse kerge ühtlase liigutusega Не требует особых навыков, управляеться легкими движениеми
  • Ilma hapnikuballoonide ja õhukompressoriteta Без кислородных баллон и компрессора
  • Kiire ja ökonoomne eemaldamaks pingeolekus või pragunenud ühendus. Быстр и экономичен для удаления напрежений или потреснувшего металла
  • Eriti sobiv valumalmi jaoks, rihvamisel tekib perfektne ühendus, vaba gaasidest ja kõrvalainetest. Особенно рекомендуеться для зачистки и разделования чугунного литья после чего получаеться качественное соединение свабодное от газов и балластных компонентов.
  • Võib kasutada madalsüsinikterase, vähelegeeritud, legeeritud ja kõrgeltlegeeritud, roostevaba terase jaoks, mangaanterase ja igat sorti valatud detailide puhul. Можно использовать при низколегированной, среднелегированной и высоколегированной сталях, при нержавеющих сталях, при содержащей марганец сталях а также при разных видах литья.

Muud kasutusalad / Места применения:
Poltide, vanade keevituste, pingeolekus või pragunenud metalli eemaldamiseks, lõikamiseks ja rihvamiseks. Kasutamiseks kõikides tööstusharudes. Удаление соржавевших болтов, старых сварочных швов, треснувшего или в на прежонном состаянии металла, для резки и разделования металлаю Применяеться во всех промышленных отрослях.

Kasutusmeetod:
Keevitamisel- kasutage alalisvoolualaldit, elektrood positiivsel poolusel, või vahelduvvoolu, reguleerige voolutugevus elektroodil näidatud voolutugevusele (Chemweld 5000-l on sobilik maksimumvoolutugevus). Hoidke elektrood kontaktis keevitatava pinnaga, räbu ei teki ja keevitamisel ei ole vaja kaitsekatet.

Faasimisel- joonistage kriidi või metallile joonistamise pliiatsiga joon ette. Hoidke elektroodi 15-20o nurga all, võttes arvesse töösuunda, puudutades pinda elektroodi otsaga, hoides seda kogu aja kontaktis, mõne hetke pärast tekib kaar. Alustage pidevat edasi-tagasi liigutust, et tekiks soon kogu soovitud pikkuses. Soovi korral suurendage amplituudi, et saada laiem vagu või lõigake vajadusel paralleelne vagu.

Augu tegemisel- hoidke elektroodi vertikaalselt ja oodake paar sekundit, siis lükake elektrood metalli vastu. Liigutage elektroodi edasi-tagasi, kuni see tungib läbi metalli, lastes sulametalli ära tilkuda. Lõikamisel- hoidke elektroodi vertikaalselt, liigutades elektroodi üles-alla (nagu saagi), kuni metall saab lõigatud, laiendades vahet, et elektrood kinni ei jääks.

NB! kasutage suurt voolutugevust!