Kemikaalid

Water Based Anti Spatter

Vesialusel pritsmetõrje vedelik keevituspindadele. Värvi jt. pinnakatete sõbralik.


Chem-Weld 9544

Taimeõide baasil pritsmetõrje aerosool töövahenditele ja keevituspindadele.

UF1000

Keevituse pritsmetõrje aerosool.


UF2000

Tuleohutu keevituse pritsmetõrje aerosool.


UF2001

Tuleohutu keevituse pritsmetõrje vedelik.